)

Küresel Mevcudiyet

20'den fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz

20'den fazla ülkede faaliyet göstererek Batı'da Almanya ve Fransa'yı, Doğuda Gürcistan ve Türkiye'yi birbirine bağlıyoruz. Toptan enerji pazarlarındaki küresel mevcudiyetimiz, kapsamlı pazar uzmanlığımız, ticaret personelimiz, verimli organizasyonumuz ve en yüksek standartlarda tutulan iş süreçlerimiz aracılığıyla bir çok sinerjiler oluşturmamızı sağlamaktadır. 

16 bağlı kuruluş

14 ülkedeki bağlı kuruluşlarla birlikte, küresel ticaret ve yerel tedarik faaliyetleri arasındaki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Kilit avantajlarımızdan biri, toptan ve perakende enerji pazarlarında güvenilir ortaklıklar kurmamızı sağlayan, güncel, esnek ve yenilikçi bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Küresel Mevcudiyet

Satış hacmi

36.5 TWh'lik finansal türevler ile birlikte 41.5 TWh elektrik ticareti gerçekleştirdik. Ayrıca, tüm satış pazarlarına 3.9 TWh elektrik teslimatı yaptık.

3.7 TWh finansal türev ile birlikte 1.7 TWh doğal gaz ticareti yaptık. Ticari müşterilere ve küçük tüketicilere 1.3 TWh gaz teslimatı yaptık.

Satışların yıllık ortalama %23.8'lük oranda büyümesi

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa pazarlarında elektrik ticaretinde lideriz ve Batı Avrupa’nın likit piyasalarında daha önemli bir oyuncu hale geliyoruz.

Satış hacmi

İstikrarlı Büyüme

Gelir artışı

2008 ve 2019 arasındaki gelirlerdeki yıllık ortalama % 20,2'lik oranda büyüme, bizi Avrupa enerji pazarındaki en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline getirmektedir.

2.204 milyar AVRO gelir

Küresel portföy yönetimi faaliyetlerinden kaynaklanan optimizasyon fırsatlarından yararlanarak tüm enerji değer zinciri ile birlikte katma değer yaratmaktayız. Fiziksel ve finansal toptan satış piyasaları konusundaki kapsamlı bilgimiz, rekabetçi koşullar sunarken fiyat riskimizi en aza indirmemizi sağlar.

İstikrarlı Büyüme

Pazar Payı

Sekiz ülkede, sınır ötesi akışlar için pazar payında önde gelen şirketiz. Sahip olduklarımız:

  • 2019'de Orta ve Güneydoğu Avrupa elektrik piyasalarının sınırları üzerindeki mevcut sınır ötesi kapasitelerin % 20,8'i. 
  • 2019'de son müşteri elektrik piyasasının % 23,5'lik payına sahibiz ve ard arda dokuz yıllık süreçte Slovenya'daki en büyük elektrik tedarikçisiyiz.
  • Sloven ev kullanıcısı doğal gaz pazarının % 19'unu dört aydan daha kısa bir sürede elde edildi ve bu sayede Avrupa'da kaydedilen en başarılı değişim oranı elde edilmiştir.
Pazar Payı

Nihai Kullanıcılar

367,900'den fazla nihai kullanıcı

GEN-I, Slovenya ve Hırvatistan'da ev elektrik piyasasına giren ilk bağımsız şirket ve ayrıca Slovenya'nın gaz piyasasına giren ilk bağımsız şirket olmuştur. Ayrıca, GEN-I Sırp perakende pazarına giren ilk yabancı şirket olmuştur.

Müşterilerimize elektrik ve gaz arzı güvenliği sunuyoruz ve enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlıyoruz. Kolay ve ücretsiz geçiş, aboneliği yönetmek için gelişmiş ağ çözümleri ve her zaman şeffaf hesaplarla mükemmel kullanıcı deneyimi sağlanmaktadır.

Ekonomik enerji

Kolay tedarikçi değiştirme, masraflarda tasarruf ve evde kullanım ve ticari müşteriler için güvenilir tedarik.

 

Nihai Kullanıcılar

Yenilikçi İş Modeli

7/24 ticaret

Iş fırsatları yaratmaya adanmışlık.

Gelişmiş çözümler

Gelişmiş hizmetler ve yapılandırılmış ürünler için güvenilir bir ortak.

Gelişmiş analitik modeller

Sınır ötesi kapasitelerin etkileri, santrallerin üretimi, talep, hava durumu etkileri vb. dâhil olmak üzere piyasa temelleri modelleme.

Yenilikçi İş Modeli